ความก้าวหน้าโครงการ : สิงหาคม 2557
ความก้าวหน้าโครงการ : กรกฎาคม 2557
ความก้าวหน้าโครงการ : มิถุนายน 2557
ความก้าวหน้าโครงการ : พฤษภาคม 2557
ความก้าวหน้าโครงการ : เมษายน 2557

สระว่ายน้ำแล้วเสร็จ 100% พร้อมเปิดให้บริการ

ความก้าวหน้าโครงการ : มีนาคม 2557

-

ความก้าวหน้าโครงการ : กุมภาพันธ์ 2557

คลับเฮ้าส์ และสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ 95%

ความก้าวหน้าโครงการ : มกราคม 2557

คลับเฮ้าส์ และสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ 90%

ความก้าวหน้าโครงการ มีนาคม 2557